At vedligeholde og drive et sted som Ugerløse Beboer- og Kulturhus kræver en stor indsats fra frivillige – men også en del penge. 
Vi er derfor også afhængige af at få støtte fra det lokale erhvervsliv i form af sponsorer, ligesom medlemmer er en vigtig kilde til husets eksistensmulighed

Medlemmer er meget vigtige for os: 

Alle kan blive medlem, man melder sig ind ved blot at betale minimum kr. 50,-,  og så gælder medlemskabet for det kalenderår hvor man betaler og for hele husstanden.

Hvis du tegner et erhvervssponsorat er husstanden automatisk medlem.

Send dit navn, adresse og et beløb efter eget valg til mobilepay 58180 – så registrerer vi dig som medlem, eller indsæt dem på 0520-0000974201, Sparekassen Sjælland/Fyn eller kontakt et bestyrelsesmedlem. 

Bliv Guldsponsor – betal 1.000,-  som dækker et år og du kommer med på sponsortavlen. (Med mindre du frabeder dig dette)

Dit medlemskab er meget vigtig for huset, så vi kvitterer med stor tak, ligesom det er en betingelse for at kunne deltage i vores arrangementer, og det handler i høj grad om at vi så ikke skal søge spiritusbevilling hver gang for at få lov at sælge øl og vin.

 

Sponsorer er meget vigtige for os.

Vi har sponsorer, der for 5.000,- får deres eget skilt op på gavlen, p.t. er der plads til 5 af disse skilte på Sydfløjen (FDF) og 6 skilte på Nordfløjen. (Nordfløjen koster kun 4000,-)

Derudover, så kan man sponsere kr. 1.000,- og så får man sit logoskilt op på tavlerne i begge afdelinger.

Husk at sponsorer kan fratrække deres bidrag.

Du kontakter Ted på 26305000 for at aftale nærmere.

Du vil naturligvis modtage en faktura på sponsorbeløbet.

Din sponsorgave er meget vigtig for huset, så vi kvitterer med stor tak!

(Din husstand opnår samtidigt medlemskab i foreningen)