Huset drives af lokale frivillige, med tilskud fra generøse sponsorer. Uden disse bidrag og de mange frivilliges store arbejdsindsats ville stedet ikke eksistere i dag. Formelt drives huset som en forening med en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Alle kan blive medlem af foreningen ved at indbetale et beløb efter evne, til foreningens konto.  Indbetalinger og sponsorbidrag  går, sammen med indtægter ved udlejning, udelukkende til at støtte driften, så ved at melde dig ind er du med til at hjælpe stedet med at overleve som Beboer- og Kulturhus. FAKTURAER SENDES TIL FAKTURA@FUBOK.DK
I bestyrelsen:
Forsamlingshuset nummer (tlf. tid 16.30 – 18.30) booking@fubok.dk 5310 4350 Email
Ted Douglas Hansen Formand 2630 5000  ted@fubok.dk
Helle Poulsen Næstformand, økonomi 6086 8778  Helle@fubok.dk
Bente Larsen Referent, sponsoransvarlig 5136 7526  Bente@fubok.dk
Winnie Skov Andersen 2579 4094
Lone Larsen 2134 4645  Lone@fubok.dk
Tommy Barkum 2640 4026
Kirsten Christiansen 5123 9530
Michael Larsen Suppleant 2048 2474
Erik Askgaard Suppleant 3036 8259
Bank: Sparekassen Sjælland-Fyn – reg.nr.: 0520 kontonr.: 0000974201 CVR: 34 43 08 96