Huset drives af lokale frivillige, med tilskud fra generøse sponsorer. Uden disse bidrag og de mange frivilliges store arbejdsindsats ville stedet ikke eksistere i dag.

Formelt drives huset som en forening med en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Alle kan blive medlem af foreningen ved at indbetale et beløb efter evne, til foreningens konto.  Indbetalinger og sponsorbidrag  går, sammen med indtægter ved udlejning, udelukkende til at støtte driften, så ved at melde dig ind er du med til at hjælpe stedet med at overleve som Beboer- og Kulturhus.

I bestyrelsen:
Forsamlingshuset nummer (tlf. tid 16.30 – 18.30) booking@fubok.dk  5310 4350  Email
Ted Douglas Hansen Formand 2630 5000  ted@fubok.dk
Helle Poulsen Næstformand 6086 8778  Helle@fubok.dk
Bente Larsen Referent, sponsoransvarlig 5136 7526  Bente@fubok.dk
Karen Tranekær Bogholder 2211 1328  
Winnie Skov Andersen   2579 4094  
Lone Larsen
2134 4645  Lone@fubok.dk
Tommy Barkum   2640 4026  
Kirsten Christiansen   5123 9530  
Michael Larsen Suppleant 2048 2474  
Erik Askgaard Suppleant 3036 8259  

Bank: Sparekassen Sjælland-Fyn – reg.nr.: 0520 kontonr.: 0000974201

CVR: 34 43 08 96